KVS Economencafé

“Diversiteit en inclusiviteit door ondernemerschap: open deur of beleidsopgave?”

Ondanks de relatief egalitaire Nederlandse samenleving, is er sprake van ondervertegenwoordiging van een aantal groepen op strategische posities. Dit gebrek aan kansengelijkheid (denk aan de serie Klassen!) is niet alleen onrechtvaardig, maar leidt ook tot underperformance van de Nederlandse maatschappij én economie. Eén van de verklaringen van dit insider-outsider probleem is dat de gevestigde orde het probleem van bias en geslotenheid niet (h)erkent, mede door selectieve perceptie wanneer de leden van een netwerk allen op elkaar lijken.

Hoe bereiken we een inclusieve leer- en werkomgeving, waarin iedereen kan meedoen en zich veilig en gewaardeerd voelt?  Wat zijn de specifieke belemmeringen en opgaven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit in het domein van het zelfstandig ondernemerschap? En wat zijn opgaven en rollen voor de overheid? 

Dit verkennen we op 30 juni met Ruben Brave (CEO Entelligence en Board Member Dutch Startup Association), Erik Stam (hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht) en Edward Feitsma (econoom VNO-NCW). De moderatie is in handen van Ruth Schipper (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).

Het KVS Economencafé vindt online plaats via Zoom op woensdag 30 juni vanaf 19:30 uur tot 20:45 uur.

Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton. U ontvangt de Zoom link per email de dag voorafgaand aan het evenement.

Edward Feitsma

Edward Feitsma

Ruben Brave

Ruben Brave

Erik Stam

Erik Stam

Ruth Schipper

Ruth Schipper