PREADVIEZEN 2021

KVS Preadviezen 2021: Ongelijk Nederland

Redactie door Anne Gielen, Dinand Webbink en Bas ter Weel

De Preadviezen 2021 geven een drieluik van empirische studies over sociaaleconomische ongelijkheid in Nederland op de terreinen van migratie, onderwijs en gezondheid en de coronapandemie.

U kunt de Preadviezen downloden via deze link.

KVS leden ontvangen de papieren versie in december, tegelijk met het kerstnummer van ESB.

De bijeenkomst vond ONLINE plaats op 29 november van 14:30 tot 16:30 uur via Webex.

Programma KVS Preadviezen Ongelijk Nederland

Eerste deel
14.30 uur        Welkom door Robert Dur
14.35 uur        Overhandigen bundel aan staatssecretaris Dennis Wiersma en reflectie door d staatssecretaris
14.50 uur        Presentatie Sandra Phlippen: Inkomensterugval en copinggedrag van Nederlandse werkenden tijdens corona
15.00 uur        Presentatie Chantal Remery: De coronapandemie en de verdeling van huishoudelijke  en zorgtaken in Nederland
15.10 uur         Reactie van de staatssecretaris op de twee presentaties. Vragen uit de zaal (via de chat) aan  de sprekers en de staatssecretaris

Tweede deel
15.25 uur        Introductie op de delen over migratie en onderwijs door Anne Gielen
15.30 uur        Presentatie Lex Borghans: Ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs door de jaren heen
15.40 uur        Vragen uit de zaal (via de chat) aan de sprekers
15.50 uur        Presentatie Roel van Elk: Intergenerationale inkomensmobiliteit naar migratieachtergrond
16.00 uur        Presentatie Dinand Webbink: Zelfselectie en economische integratie van Surinaamse migranten over generaties
16.10 uur         Vragen uit de zaal (via de chat) aan de sprekers
16.20 uur        Afsluiting door Daniel Waagmeester namens SZW