Evenementen

KVS Economencafé

Tijdens KVS Economencafés worden actuele kwesties besproken in een informele setting. Meestal zijn er een of meerdere gastsprekers, uit de wetenschap en/of het beleid. Er is altijd volop mogelijkheid tot discussie. Het afgelopen jaar vonden er KVS Economencafés plaats over “Klimaatverandering en de gevolgen voor de Nederlandse woningmarkt” (16 november 2021 – KVS Economencafé “Klimaatverandering en de gevolgen voor de Nederlandse woningmarkt”), “Diversiteit en de gevolgen voor Ondernemerschap” (30 juni 2021 – KVS Economencafé “Diversiteit en inclusiviteit door Ondernemerschap),  “Toeslagen: wat nu?” (10 juni 2021 – KVS Economencafé Toeslagen: wat nu?), “Big Tech & Fintech en de toekomst van banken” (14 april 2021 – KVS Economencafé Big Tech & Fintech en de toekomst van banken) en “Women in Economics”. (5 februari 2021 – KVS Economencafé ‘Women in Economics’).

In 2020 zijn de volgende thema’s besproken: “Modern Monetary Theory of Magic Money Tree”, “Immoreel gedrag” en “Wat is verstandig begrotingsbeleid voor het nieuwe kabinet?” ( 1 september 2020, Den Haag ).

Nederlandse Economendag

Tijdens de Nederlandse Economendag komt een groot aantal wetenschappers en beleidsmakers samen. Er zijn plenaire sessies met presentaties en debat en een groot aantal parallelle sessies over een rijke set onderwerpen. De dag wordt afgesloten met de KVS Tinbergenlezing, een lezing door een zeer vooraanstaand econoom.

Dit jaar vond de tiende editie van de Nederlandse Economendag plaats op 5 november in Den Haag, op de campus van de Universiteit Leiden. Naast een plenaire sessie met het thema “Stilstand in bewogen tijden: uitdagingen voor een nieuw kabinet?” werden de diverse beleids- en acamedische sessies druk bezocht. Prof. Armin Falk verzorgde de KVS Tinbergenlezing.

 

KVS Tinbergenlezing

De KVS Tinbergenlezing is een jaarlijkse lezing door een zeer vooraanstaand econoom. Klik hier om de lezingen van de afgelopen jaren terug te kijken.

  • 2021 Prof. Armin Falk (University of Bonn)
  • 2020 Prof. Sendhil Mullainathan (University of Chicago), interview in ESB
  • 2019 Prof. Lawrence Katz (Harvard University), interview in ESB
  • 2018 Prof. Edward Glaeser (Harvard University)
  • 2017 Prof. Dani Rodrik (Harvard University)
  • 2016 Prof. Daron Acemoglu (MIT Economics)
  • 2015 Prof. Barry Eichengreen (University of California, Berkeley)

KVS New Paper Sessions

This initiative by the Royal Dutch Economic Association KVS together with economics department of Leiden University aims to create a platform where economists in the Netherlands can obtain valuable feedback on their work. Starting researchers are particularly encouraged to apply.

In 2021 the conference took place at Campus The Hague of Leiden University and the the keynote speakers were Peter Koudijs (Erasmus School of Economics) and Sigrid Suetens (Tilburg School of Economics and Management). Program 2021

In 2020 the conference was online through zoom and the keynote speaker was Johannes Spinnewijn (London School of Economics). Program 2020

In 2019 the conference took place at Campus The Hague of Leiden University and the keynote speakers were Chris Roth and Bas van der Klaauw. Program 2019

KVS Jaarlezing

De KVS Jaarlezing wordt elk jaar gehouden vlak voor de zomer door een prominente econoom over een actuele kwestie.

2021: De  KVS Jaarlezing had in 2021 als thema “Wie niet koopt, wie niet wint”. De Nederlandse woningmarkt is sterk in beweging en staat volop ter discussie. Op 7 juli spraken we erover in De Balie in Amsterdam. Hans de Geus (RTL Z), Nic Vrieselaar (Rabobank) en Hala Naoum Néhmé (Raadslid VVD Amsterdam) gaven een korte lezing waarin ze hun visie deelden en gingen daarna in gesprek. Marieke Blom (ING) schoof aan in het panel. U kunt de lezing hier terugzien.

2020: De KVS Jaarlezing in 2020 werd gegeven door Prof.mr.dr. Femke de Vries, hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen en consultant bij &samhoud. Het thema van haar lezing was: “Gedrag en leidinggeven in tijden van corona”. Aansluitend reflecteerden Prof.dr. Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, en dr. Bram van Dijk, coördinerend beleidsmedewerker bij de directie AEP van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, op het thema vanuit hun expertise en werkgebied.

2019: De KVS Jaarlezing in 2019 werd gegeven door Coen Teulings (Universiteit Utrecht). Titel van de avond was “Moderne arbeiders, verenigt u!” en ging over de vraag hoe de samenleving zich kan beschermen tegen de nare kanten van het kapitalisme. Is er een wederopbouw nodig van sociale instituties? Moet je mensen dwingen om zich te verenigen in vakbonden en te verzekeren? Klik hier voor het programma

KVS Miljoenennotagesprek

Op 23 september 2021 vond de  KVS Miljoenennotagesprek plaats over de florerende economie, Nederland als belastingparadijs en de stad na corona in het Arminius debatpodium in Rotterdam.

De miljarden vlogen het afgelopen jaar de schatkist uit. Er werd gevreesd voor een diepe recessie met hoge werkloosheid, maar de economie floreert weer, werkgevers kunnen nauwelijks aan mensen komen en het begrotingstekort neemt rap af. Hoe kunnen we deze verrassende economische ontwikkelingen verklaren? En wat is verstandig begrotingsbeleid voor het nieuwe kabinet? Daarover gingen we in gesprek met Roel Beetsma (hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam), Ester Barendregt (hoofdeconoom bij de Rabobank) en Martin Visser (econoom en journalist Financiële Telegraaf).

In het tweede deel van de avond zoomden we in op twee actuele thema’s. Met Arjan Lejour (hoogleraar Belastingen en Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg) spraken we over de opkomst en neergang van Nederland als belastingparadijs en Eveline van Leeuwen (hoogleraar stedelijke economie aan Wageningen Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Amsterdamse AMS instituut) behandelde de stad na corona.

Tijdens het KVS Miljoenennotagesprek 2020 werden er lezingen gegeven en gediscussieerd door een aantal bekende economen over de net uitgebrachte Miljoenennota, de relatie tussen monetair en fiscaal beleid en de rol van welzijn in het maken van economisch beleid. Kijk hier het evenement terug KVS Miljoenennotagesprek 2020 (start vanaf 12:08)

National Economics Olympiad

The National Economics Olympiad is a problem-solving competition for bachelor and master students in economics. The goal is to connect academically-talented students and provide them with the opportunity to show off their talent. Economics professors across the Netherlands develop questions in their area of expertise. Teams of 3 students solve these questions in three hours. The winning team receives a prize. Moreover, the best teams will be invited for a special inhouse day at a relevant economic organization. All participants receive a certificate. The National Economics Olympiad is organized by study association AEclipse and the Royal Dutch Economic Association (KVS) in close collaboration with Erasmus School of Economics and the Dutch Journal on Policy Economics (ESB). The Olympiad typically also features a debate with economic experts on a topical issue.

Click here to see the winners of 2021. Also you find here the slides to the keynote lecture “Green recovery after the pandemic”given by Rick van der Ploeg

Click here to see the winners of 2020.

https://www.nationaleconomicsolympiad.org

KVS Penning

De KVS Penning voor het beste proefschrift in de economische wetenschap is ingesteld in 1999 door de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. De KVS Penning wordt om de drie jaar (voorheen om de twee jaar) uitgereikt aan de PhD student die in de afgelopen periode het beste proefschrift heeft geschreven en verdedigd in de economie. De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag van 4.000 euro.

De eerste prijswinnaar in 2000 was Vincent Buskens voor zijn proefschrift over Social networks and trust. De tweede winnaar was Sander Onderstal in 2002 met zijn Papers in auction theory. In 2004 won Stefan Wuyts de penning voor zijn proefschrift over Partner selection in business markets en in 2006 ging de prijs naar Robert Sparrow voor zijn proefschrift over Health, education and economic crisis: protecting the poor in Indonesia. In 2008 viel de eer ten beurt aan Ralph Koijen voor zijn Essays on asset pricing. In 2011 was Vincent Sterk de winnaar met zijn proefschrift getiteld The Role of Mortgages and Consumer Credit in the Business Cycle. In 2014 was de winnaar Thomas Buser met zijn proefschrift Essays in Behavioural Economics. De winnaar in 2017 was Elisabeth Kempf voor haar proefschrift Essays in Corporate Finance and Financial Intermediation.

In 2020 mocht de jury 10 proefschriften beoordelen van 6 verschillende universiteiten. Elke economische faculteit in Nederland was gevraagd om één of meer proefschriften voor te dragen, waarbij het maximale aantal per faculteit te nomineren proefschriften het totale aantal beoordeelde proefschriften gedeeld door 25 bedroeg (naar boven afgerond). Evenals bij vorige edities van de KVS Penning bestrijken de genomineerde proefschriften een breed spectrum van de economische wetenschap, bedrijfseconomie en econometrie. De lijst met genomineerden bestaat uit een selectie van topproefschriften, van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit, inhoudelijk interessant, goed geschreven en maatschappelijk relevant.

Het is de jury een ware eer de KVS penning 2020 toe te kennen aan Jurre Thiel! Het volledige juryrapport kunt u hier lezen.

KVS Economencafé: The future of economics op 9 december

Op donderdag 9 december aanstaande van 17:00 tot 18:30 uur is het volgende ONLINE KVS Economencafé, dit keer georganiseerd samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA). Vier generaties economen zullen vanuit het 'Hybrid Learning Theater' van de UvA spreken over hoe zij aankijken tegen de hedendaagse economie-beoefening en wat er nodig is om het vakgebied toekomstbestendig te maken. De sprekers zijn: Eric van Damme (hoogleraar Tilburg University), Pieter Gautier (hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam), Giorgia Romagnoli (universitair docent Universiteit van Amsterdam) en Alexander Singh (BSc student aan de Universiteit van Amsterdam). De gespreksleiding is in handen van Sander Onderstal en Ruben van Oosten en de voertaal is Engels. Er zal volop ruimte zijn voor interactie met de online deelnemers. U kunt zich aanmelden door het sturen van een email naar office.kvs@dnb.nl. U ontvangt dan tijdig de link naar het online evenement.

National Economics Olympiad

Op 4 maart vindt de volgende editie plaats van de National Economics Olympiad (NEO), georganiseerd in samenwerking met de Rotterdamse studievereniging Aeclipse. Teams van economiestudenten uit het hele land zullen strijden om de eer en een geldprijs door het analyseren van uitdagende economische vraagstukken. De inschrijving start binnenkort.

De keynote spreker dit jaar is: Kurt Brekke.

Website: https://www.nationaleconomicsolympiad.org/

KVS Preadviezen 2021: "Ongelijk Nederland"

Op 29 november 2021 worden de jaarlijkse Preadviezen van de KVS online gepresenteerd, De titel van de Preadviezen is “Ongelijk Nederland” en de bundel is samengesteld door Anne Gielen, Dinand Webbink en Bas ter Weel.

De Preadviezen geven een drieluik van empirische studies over sociaaleconomische ongelijkheid in Nederland op de terreinen van migratie, onderwijs en gezondheid, en de coronapandemie. Naast een inhoudelijke presentatie van de preadviezen door verschillende auteurs, zal de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het eerste exemplaar van de bundel in ontvangst nemen en reageren op de verschillende hoofdstukken.

De bijeenkomst vindt online plaats via Webex op 29 november van 14:30 tot 16:30 uur. Het programma is te vinden op https://kvsweb.nl/preadviezen-2021/.

Als u zich aanmeldt via dit webformulier ontvangt u tijdig een link naar het evenement:  https://www.dnb.nl/formulieren/koninklijke-vereniging-voor-de-staathuishoudkunde/.

Met huizen- én gasprijzen die momenteel de pan uit rijzen, is het een goed moment om het te hebben over de gevolgen van klimaatverandering voor de Nederlandse woningmarkt. Dat gaan we doen op 16 november aanstaande van 16:00-17:30 uur in een online KVS Economencafé via Zoom. Drie sprekers zullen het hebben over overstromings- en droogterisico en over de externe effecten van windturbines en zonneparken. Aan het eind is er ruimte voor vragen en discussie. De sprekers zijn Hans Koster (VU), Jantsje Mol (UvA) en Sandra Phlippen (ABN Amro). Laura Spierdijk (Universiteit Twente) is de moderator.

U kunt hier het evenement terugzien.

 

Nederlandse Economendag 2021 

Vrijdag 5 november is het zo ver: het evenement dat geen enkele econoom mag missen, de Nederlandse Economendag!

Het volledige programma is bekend! U kunt het vinden op de website www.econdag.nl. Daar kunt u zich ook registreren voor deze lustrumeditie, die plaatsvindt op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, op steenworp afstand van Den Haag Centraal.

Deelname is voorbehouden aan leden van de KVS. Voor slechts 25 euro kunt u de gehele dag bijwonen, van ’s ochtends 9 tot ’s avonds half 7, inclusief een lunch, koffie, thee en afsluitende borrel. En uiteraard de KVS Tinbergenlezing, die dit jaar wordt gegeven door Armin Falk van de Universiteit Bonn. De Tinbergenlezing vindt plaats van 13:45-15:15 uur.

Meld u snel aan via www.econdag.nl, want we kunnen maximaal 300 mensen ontvangen. Wilt u alleen de Tinbergenlezing bijwonen? Dat is kosteloos voor KVS-leden. Meld u aan door middel van een email naar office.kvs@dnb.nl.

 

23 september 2021: KVS Miljoenennotagesprek over de florerende economie, Nederland als belastingparadijs, en de stad na corona

Locatie: Arminius debatpodium in Rotterdam

Aanvang: 20:00 uur

De miljarden vlogen het afgelopen jaar de schatkist uit. Er werd gevreesd voor een diepe recessie met hoge werkloosheid, maar de economie floreert weer, werkgevers kunnen nauwelijks aan mensen komen en het begrotingstekort neemt rap af. Hoe kunnen we deze verrassende economische ontwikkelingen verklaren? En wat is verstandig begrotingsbeleid voor het nieuwe kabinet? Daarover gaan we het op donderdagavond 23 september hebben in het KVS Miljoenennotagesprek met een drietal experts: Roel Beetsma (hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam), Ester Barendregt (hoofdeconoom bij de Rabobank) en Martin Visser (econoom en journalist Financiële Telegraaf).

In het tweede deel van de avond zoomen we in op twee actuele thema’s. We gaan in gesprek met Arjan Lejour (hoogleraar Belastingen en Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg) over de opkomst en neergang van Nederland als belastingparadijs. Eveline van Leeuwen (hoogleraar stedelijke economie aan Wageningen Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Amsterdamse AMS instituut) zal spreken over de stad na corona.

Het evenement vindt plaats in debatcentrum Arminius in Rotterdam op donderdag 23 september van 20:00-22:00 uur. Adres: Museumpark 3, op loopafstand van Rotterdam Centraal.

Verdere informatie over de avond en toegangsprijzen voor niet-leden vindt u op de website van Arminius: https://arminius.nl/het-miljoenennotagesprek-over-de-florerende-economie-nederland-als-belastingparadijs-en-de-stad-na-corona/. KVS-leden hebben gratis toegang met de per email toegezonden Actiecode.

U kunt het gesprek hier terugzien.

 

7 juli 2021 - KVS Jaarlezing "Wie niet koopt, wie niet wint"

Locatie: De Balie, grote zaal.

Tijd: 20:00 uur

De Nederlandse woningmarkt is sterk in beweging en staat volop ter discussie. Op 7 juli 2021 van 20:00-22:00 uur spreken we erover in De Balie in Amsterdam. Hans de Geus (RTL Z), Nic Vrieselaar (Rabobank) en Hala Naoum Néhmé (Raadslid VVD Amsterdam) geven een korte lezing waarin ze hun visie delen. Vervolgens gaan ze in gesprek. Marieke Blom (ING) schuift aan in het panel. Er zijn 15 gratis kaarten voor KVS-leden. Stuur hiervoor een email naar office.kvs@dnb.nl. Er zijn ook kaarten te koop a 15 euro per stuk via deze website: https://debalie.nl/programma/wie-niet-koopt-wie-niet-wint-07-07-2021/ Hier vindt u ook een uitgebreide beschrijving van de avond. Als u er in Amsterdam bij wil zijn, verzeker u dan snel van een kaart, want het aantal plaatsen in de zaal is beperkt. De avond zal ook voor iedereen gratis te zien zijn via een livestream, te vinden op de avond van het evenement op de genoemde website van De Balie.

Meer informatie en aanmelden via deze link: Wie niet koopt, wie niet wint - De Balie

U kunt de lezing hier terugzien.

 

 

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 1 juli 2021 van 10:45-12:15 uur via de online tool Webex. Tijdens deze ALV zullen we het onder andere hebben over een mogelijke vernieuwing in de samenwerking met ESB. We stellen het zeer op prijs als u hierover met ons van gedachten wil wisselen. U dient zich voor de ALV aan te melden door een mail te sturen aan office.kvs@dnb.nl en uw voor- en achternaam en e-mailadres op te geven. Wij zullen u vervolgens de gegevens verstrekken voor het online deelnemen aan de vergadering. De agenda en het concept verslag van de ALV dd 3-12-2020 vindt u op onze website onder het kopje Vergaderingen: https://kvsweb.nl/over-kvs/. De overige stukken voor de vergadering publiceren wij tijdig op de website en deze zullen verzonden worden naar alle leden die zich hebben aangemeld voor de ALV. U kunt de vergaderstukken ook opvragen bij het secretariaat.

30 juni 2021 - KVS Economencafé Diversiteit en inclusiviteit door Ondernemerschap

Online via Zoom 19:30-20:45 uur

Op deze pagina vindt u meer informatie en de aanmeldknop.

KVS New Paper Sessions

Op vrijdagmiddag 18 juni komen we van 12:30 tot 18:00 uur samen op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden voor de derde editie van de KVS New Paper Sessions. Dit jaarlijkse congres biedt een platform aan economen om hun nieuwste onderzoeksresultaten te presenteren en bediscussiëren. Naast een groot aantal parallelle sessies over nagenoeg alle gebieden van de economische wetenschap, zijn er twee keynote sprekers, Peter Koudijs en Sigrid Suetens. Het volledige programma vindt u hier: https://assets.swoogo.com/uploads/1186004-60be77807bfa6.pdf. U bent van harte welkom om het congres deels of geheel bij te wonen. De keynote sessies en een deel van de parallelle sessies kunt u online bijwonen. Daarnaast is er nog een klein aantal plaatsen beschikbaar voor congresbezoek op de Campus Den Haag! Meld u snel aan via deze link. Deelname is gratis voor KVS-leden.

10 juni 2021 - KVS Economencafé Toeslagen: wat nu?

Het stelsel van toeslagen is gebouwd om burgers financiële steun te bieden in de kosten voor zorg, wonen en kinderen. Het blijkt echter om meerdere redenen niet goed functioneren. Het veroorzaakt onzekerheid en onvoorspelbaarheid en leidt tot terugvorderingen. Er is sprake van niet-gebruik van toeslagen. En de marginale druk die van de toeslagen uitgaat ontmoedigt mensen om meer uren te werken. Duidelijk is dat het volgende kabinet grondig zal moeten kijken naar de uitvoering en de vormgeving van de toeslagen, of daar zelfs een nieuw alternatief voor zou moeten ontwikkelen.

In het KVS economencafé op donderdag 10 juni houden we hier een discussie over. Hoe kunnen we huishoudens met een laag inkomen voldoende inkomen én inkomenszekerheid bieden? En tegelijkertijd werken lonend laten zijn?

Drie sprekers laten hun licht schijnen over deze vragen. Miriam Gielen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is jarenlang nauw betrokken geweest bij de doorrekeningen van mogelijke aanpassingen van het toeslagenstelsel. Arjen Siegmann (Vrije Universiteit Amsterdam en CDA Wetenschappelijk Instituut) schreef een rapport over de hervorming van het belastingstelsel. Ruud Muffels (Tilburg University -- nog onder voorbehoud) was onder andere betrokken bij het ‘Vertrouwensexperiment bijstand’, waarin belonen en motiveren centraal staan (in plaats van straffen en sanctioneren). Na hun korte presentaties is er volop ruimte voor discussie met de aanwezigen. Deze zal worden begeleid door Jan Donders (directeur Bofeb).

Na afloop is er een borrel. Vanzelfsprekend worden de op dat moment geldende coronaregels nageleefd. Het kan zijn dat het Economencafé moet worden uitgesteld vanwege coronamaatregelen.

Aanmelding van tevoren is verplicht via office.kvs@dnb.nl. Het aantal plaatsen is beperkt. U ontvangt tijdig bericht of u kunt deelnemen.

 

Tijd en locatie

Donderdag 10 juni 16:15 – 18:00 (vanaf 16:00 inloop)

Café Bet Kolen in Tilburg

KVS Economencafe Big Tech & Fintech en de toekomst van banken

In dit online Economencafe zullen drie sprekers hun visie geven op de gevolgen van Big Tech & Fintech voor de bankensector, waarbij ook de gevolgen voor consumenten en toezichthouders aan de orde zullen komen. Aan het eind is er ruimte voor vragen en discussie. De sprekers zijn Arnoud Boot (UvA), Nicole Jonker (DNB) en Michiel van Leuvensteijn (ACM).

Datum: 14 april 2021

Tijdstip: 16:00-17:30 uur

Voertaal: Nederlands

Moderatie: Laura Spierdijk (Rijksuniversiteit Groningen)

Sprekers: Arnoud Boot (UvA), Nicole Jonker (DNB) en Michiel van Leuvensteijn (ACM).

Terugkijken via ons YouTube kanaal: https://youtu.be/XMOuQAFl_cQ

5 maart 2021 - National Economics Olympiad (NEO)

Op 5 maart vindt de volgende editie plaats van de National Economics Olympiad (NEO), georganiseerd in samenwerking met de Rotterdamse studievereniging Aeclipse. Teams van economiestudenten uit het hele land zullen strijden om de eer en een geldprijs door het analyseren van uitdagende economische vraagstukken. Vanwege de pandemie zal de NEO dit jaar geheel online plaatsvinden. Bachelor- en Masterstudenten kunnen zich tot 1 maart inschrijven via: https://www.nationaleconomicsolympiad.org/ . Geeft u onderwijs aan economiestudenten in Nederland? We stellen het zeer op prijs als u dit evenement onder de aandacht brengt!

Voor meer info over de winnaars kunt u hier klikken.

Op de website www.nationaleconomicsolympiad.org kunt u lezen over de vorige evenementen.

5 maart 2021 - Lezing Rick van der Ploeg: Green recovery after the pandemic

De NEO op 5 maart wordt afgesloten met een online keynote lecture door Rick van der Ploeg over “Green recovery after the pandemic”. De lezing start om 16:00 uur en wordt gevolgd door discussie met het publiek en aansluitend de NEO-prijsuitreiking, tot uiterlijk 18:00 uur. Alle KVS-leden zijn van harte welkom om de online lezing bij te wonen en mee te discussiëren, u kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: office.kvs@dnb.nl. De voertaal is Engels. 

De slides van de presentatie kunt u hier vinden.

 

5 februari 2021 - KVS Economencafé Women in Economics
16:00-17:30 uur

Drie jaar geleden publiceerde ESB een dossier over de sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen binnen de economische wetenschap. Hoeveel vooruitgang is er sindsdien geboekt? En wat kunnen we leren van ervaringen in het buitenland? Tijdens het online KVS Economencafé op vrijdag 5 februari van 16:00-17:30 uur spreken we daarover met Guido Friebel (Goethe University Frankfurt) en Sarah Smith (University of Bristol). Janneke Plantenga (Universiteit Utrecht) zal een reactie geven. Guido Friebel heeft samen met collega's een real-time tool ontwikkeld om de vertegenwoordiging van vrouwen binnen de economische wetenschappen in Europa te volgen: https://www.women-economics.com/ Tijdens ons Economencafé zal hij een update geven over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, met bijzondere aandacht voor de situatie in Nederland. Sarah Smith heeft vele initiatieven genomen in het Verenigd Koninkrijk om de diversiteit binnen de economische wetenschap te bevorderen, zie onder andere: https://www.discovereconomics.co.uk/. Zij zal ons vertellen welke lessen we hieruit kunnen trekken. KVS-leden kunnen zich inschrijven voor deelname aan dit online Economencafé door een email te sturen naar office.kvs@dnb.nl De voertaal is Engels en het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Rotterdamse studievereniging Aeclipse.

Sprekers: Sarah Smith (University of Bristol) en Guido Friebel (Goethe University Frankfurt).

Voertaal: Engels.

Platform: Zoom.

U kunt de opname hier terugkijken

 

17 december 2020 - Preadviezen "Mededingingsbeleid"

Marktmacht van bedrijven kan forse schade toebrengen aan de economie. De afgelopen jaren is de zorg hierover toegenomen, zowel in Nederland als internationaal. Tegelijkertijd is de economische wetenschap op dit gebied volop in beweging. Een uitstekend moment daarom voor een bundel Preadviezen over mededingingsbeleid. We zijn blij dat Marco Haan en Maarten Pieter Schinkel, twee van de meest vooraanstaande Nederlandse economen op dit gebied, bereid waren om de Preadviezen 2020 samen te stellen. Een uitermate interessante en beleidsrelevante bundel is het resultaat.

De Preadviezen zullen donderdag 17 december officieel worden aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer en ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. Tijdens dit evenement zullen de preadviseurs presentaties geven en discussiëren met elkaar en met u onder leiding van dagvoorzitter Marike Stellinga.

Naast KVS-leden zullen ook medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Autoriteit Consument & Markt, en leden van de Vereniging voor Mededingingsrecht deelnemen aan het congres.

Voor aanmelden klik hier

 

3 december 2020 - Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op donderdag 3 december 2020 van 15:30-16:30 uur. Wij zullen u te zijner tijd op de hoogte brengen van de agenda en de daarbij behorende stukken zullen op onze website gepubliceerd worden.

16-20 november 2020 - Nederlandse Economen Week

Omdat het moeilijk is om met veel mensen tegelijk bij elkaar te komen, hebben we besloten om dit jaar geen economendag te organiseren, maar een economenweek! De Nederlandse Economenweek 2020 vindt plaats van 16 tot en met 20 november. Die week zijn er elke middag twee sessies over een grote variatie aan economische onderwerpen. U kunt als KVS-lid gratis deelnemen aan alle sessies! Het programma wordt begin november bekend gemaakt op de website www.econweek.nl waarop u zich ook kunt inschrijven. Op vrijdag 20 november van 16:00 tot 17:00 uur wordt de Nederlandse Economenweek afgesloten met de Tinbergenlezing, die dit jaar gehouden wordt door Sendhil Mullainathan (University of Chicago) en zal gaan over de vraag: "How Machine Learning Can Inform Economic Analysis and Policy: The Use Of Micro-Prediction". Ook daarvoor kunt u zich vanaf begin november inschrijven via de website www.econweek.nl. Alle sessies vinden enkel online plaats, via Zoom, met mogelijkheid tot interactie. We hebben ons uiterste best gedaan om, naast een online aanbod, ook op kleine schaal fysiek samen te komen, maar achten het gezien de slechte coronacijfers niet verantwoord.

MMT: 'Modern Monetary Theory' of 'Magic Money Tree'? 

De afgelopen tijd heeft Modern Monetary Theory veel aandacht in de media gekregen, mede naar aanleiding van het boek "The Deficit Myth" van MMT-voorstander Stephanie Kelton. Tijdens dit online evenement geven drie sprekers hun visie op MMT en is er aan het eind ruimte voor vragen en discussie. De sprekers zijn Christiaan van der Kwaak (Rijksuniversiteit Groningen), Huub Meijers (Universiteit Maastricht) en Olaf Sleijpen (De Nederlandsche Bank).

Datum: 11 november 2020

Tijd: 16:00 - 17:30 uur

Sprekers: Christiaan van der Kwaak (Rijksuniversiteit Groningen), Huub Meijers (Universiteit Maastricht) en Olaf Sleijpen (De Nederlandsche Bank)

Moderatie: Laura Spierdijk (Rijksuniversiteit Groningen)

Aanmeldprocedure: KVS-leden kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar office.kvs@dnb.nl. U krijgt dan de Zoom-link op de ochtend van het evenement toegestuurd via email. Nog geen lid? Dat kan al vanaf 63 euro via deze link: https://kvsweb.nl/lid-worden/

17 september 2020 - KVS Miljoenennotagesprek - Geld en geluk in tijden van Corona

Donderdag 17 september 2020, 20.00 – 21.30 u. (inloop 19.30 u), Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

Coronacrisis en recessie, wereldwijde economische onzekerheid en overheidsingrepen bij omvallende bedrijven; de rol van de overheid en haar begroting is invloedrijker dan ooit. Tijdens dit Miljoenennotagesprek reflecteren we op de algemene beschouwingen, analyseren experts de inhoud van ‘het koffertje’ en blikken we vooruit op het aankomende economische jaar. We zullen het bovendien hebben over de relatie tussen overheidsbeleid en het maatschappelijk welzijn. Met onder andere Pieter Hasekamp (directeur Centraal Planbureau), Richard Layard, (hoogleraar Arbeidseconomie, London School of Economics), Ivo Arnold (hoogleraar Monetaire Economie, EUR), en Marieke Blom (bestuurslid KVS en hoofdeconoom ING). Het Miljoenennotagesprek wordt dit jaar georganiseerd samen met Arminius Debatpodium en Studium Generale van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voertaal is Nederlands, op de Engelstalige bijdrage van Richard Layard na.

Klik op onderstaande link voor meer informatie en aanmelden (KVS-leden hebben gratis toegang met de toegezonden kortingscode).

https://arminius.nl/het-miljoenennotagesprek-geld-en-geluk-in-tijden-van-corona/

6 september 2020 - KVS Economencafé/Arminius Zomerzondaglezing, Rotterdam: "Immoral labor markets - Roberto Weber

Op zondag 6 september van 16:00-17:00 uur vindt het eerder aangekondigde KVS Economencafe plaats met Roberto Weber over immoreel werk. We hadden gehoopt dit evenement op locatie te kunnen doen, maar moeten uitwijken naar Zoom. U kunt zich aanmelden zoals beschreven in de nieuwsbrief.

Roberto Weber zal het hebben over de morele dimensie van werk en wat daarvan de economische gevolgen zijn. De coronacrisis heeft veel mensen aan het denken gezet over het belang van het werk dat ze doen. Sommige banen werden als onmisbaar bestempeld, zoals in de zorg, de supermarkt, het transport en de media. Andere banen leken opeens een stuk minder belangrijk. Sommige mensen realiseerden zich dat hun baan misschien wel een beetje lijkt op wat de antropoloog David Graeber een ‘bullshitbaan’ noemt: een baan waarin je geen wezenlijke bijdrage aan de maatschappij levert, of de maatschappij zelfs schade doet. Tijdens deze zomerzondaglezing spreekt Professor Roberto Weber (Universiteit van Zurich) over moreel en immoreel werk. Welke beroepen en werkgevers zien mensen als meer en minder moreel? Hoe is dat gerelateerd aan de salarissen die er betaald worden? En hoe gemakkelijk zijn mensen over te halen om immoreel werk te doen? Aansluitend op de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

https://arminius.nl/immoral-labour-markets-roberto-weber/

U kunt de opname hier terugkijken.

1 september 2020 - KVS Economencafé "Wat is verstandig begrotingsbeleid voor het nieuwe kabinet?"

Op dinsdag 1 september van 17:00 tot 18:30 uur (inloop vanaf 16.30) is het volgende KVS Economencafé, dit keer in Den Haag bij Dudok (Hofweg 1A). Het Economencafé wordt deze keer gezamenlijk georganiseerd met het Wim Drees Fonds en de Bofeb. Na afloop is er een borrel.

Het thema van de avond is het begrotingsbeleid van het volgende kabinet: wat zijn verstandige keuzes? Moet het kabinet streven naar houdbare overheidsfinanciën, of is dat probleem bij de huidige rente verleden tijd? Hoe moet het kabinet omgaan met de sterk verslechterde situatie van de overheidsfinanciën als gevolg van de coronacrisis? Is het mogelijk om meer anticyclisch te begroten, en zo ja, hoe moet het volgende kabinet dat dan doen?

Tijdens dit KVS Economencafé geven Wimar Bolhuis (Universiteit Leiden), Roel Beetsma (Universiteit van Amsterdam; European Fiscal Board) en Ester Barendregt (RaboResearch) hun visie. Vervolgens gaan zij met de zaal in debat. Esther van Rijswijk modereert het geheel.

Het aantal plaatsen is beperkt in verband met de coronamaatregelen. Aanmelden is verplicht en kan tot 25 augustus, via e-mail naar office.kvs@dnb.nl. Bij overschrijving van het maximaal aantal plaatsen zullen door middel van loting plaatsen worden toegewezen. Een week voorafgaand aan het evenement ontvangt u bevestiging van uw deelname per e-mail. Alleen met deze bevestiging heeft u toegang tot het Economencafé.

U kunt de opname hier terugkijken.

 

24 augustus 2020 - EEA/KVS sessie – 

De European Economic Association zou dit jaar zijn jaarlijkse congres in Nederland houden, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het congres zal door de coronacrisis in zijn geheel online plaatsvinden. Er zal een gezamenlijke EEA/KVS sessie zijn op 24 augustus van 14:00-15:00 uur over het thema “Academic economists in the media: How can we communicate more effectively?” met als sprekers Professors Dan Hamermesh en Dina Pomeranz. U vindt meer informatie over deze sessie via deze link: https://www.eeassoc.org/index.php?site=EEA2020&page=267&trsz=239 Voertaal is Engels. KVS-leden hebben gratis toegang. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar office.kvs@dnb.nl. U ontvangt uiterlijk 24 augustus ‘s ochtends per email een link waarmee u kunt inloggen.

U kunt de opname hier terugkijken.

17 juni 2020 - KVS New Paper Sessions – 

De KVS New Paper Sessions vinden plaats op 17 juni 2020 van 12:20-17:00 uur, online via Zoom. Op het programma staan 30 paper presentaties, verdeeld over 10 parallelle sessies. Er zijn sessies op vele gebieden van de economie-beoefening, er is voor elk wat wils. Na de parallelle sessies geeft Professor Johannes Spinnewijn van de London School of Economics om 16:00 uur een keynote getitled "The Social Determinants of Choice Quality: Evidence from Health Insurance in the Netherlands". Afsluitend is er vanaf 17:00 uur een online borrel. U vindt het programma in de bijlage bij deze email. Alle KVS-leden zijn van harte welkom om de middag (of een deel ervan) bij te wonen! U kunt zich aanmelden via de oranje button op deze website: www.esb.nu/nps. U ontvangt dan op 17 juni een Zoom-link voor online deelname aan het congres. Toegang is gratis voor KVS-leden.

Het programma vindt u hier.

11 juni 2020 - KVS Jaarlezing 20:00 - 21:00

De KVS Jaarlezing wordt dit jaar gegeven door Prof.mr.dr. Femke de Vries, hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen en consultant bij &samhoud. Het thema van haar lezing is: “Gedrag en leidinggeven in tijden van corona”. Aansluitend zullen Prof.dr. Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, en dr. Bram van Dijk, coordinerend beleidsmedewerker bij de directie AEP van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, reflecteren op het thema vanuit hun expertise en werkgebied. Het evenement start om 20:00 uur en eindigt om 21:00 uur en vindt plaats online via Zoom. Toegang is gratis voor KVS-leden. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar office.kvs@dnb.nl. Op 11 juni ontvangt u dan de link naar de Zoom-sessie in uw mailbox.

Het thema van de avond was het begrotingsbeleid van het volgende kabinet: wat zijn verstandige keuzes? Moet het kabinet streven naar houdbare overheidsfinanciën, of is dat probleem bij de huidige rente verleden tijd? Hoe moet het kabinet omgaan met de sterk verslechterde situatie van de overheidsfinanciën als gevolg van de coronacrisis? Is het mogelijk om meer anticyclisch te begroten, en zo ja, hoe moet het volgende kabinet dat dan doen?

Tijdens dit KVS Economencafé gaven Wimar Bolhuis (Universiteit Leiden), Roel Beetsma (Universiteit van Amsterdam; European Fiscal Board) en Ester Barendregt (RaboResearch) hun visie. Vervolgens gingen zij met de zaal in debat. Esther van Rijswijk modereerde het geheel.

Dit café werd samen met Bofeb en Willem Drees Fonds georganiseerd.

U kunt hier de opname bekijken van het Economencafé.